Què és la robòtica educativa?

Hands-on experience is the best way to learn about all the interdisciplinary aspects of robotics

Roadney Brooks, Director MIT 2004-2007

Què és la robòtica educativa? Segons el Termcat, la robòtica educativa és el sistema d’aprenentatge interdisciplinari que fa ús de robots com a fil conductor transversal per a potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències en els alumnes.

L’estudi L’ecosistema de la robòtica a Catalunya, presentat per la Generalitat de Catalunya, proposa una definició semblant: la robòtica educativa és un sistema d’aprenentatge interdisciplinari que fa ús de robots per potenciar entre els més joves el desenvolupament d’habilitats i competències en les disciplines STEAM: ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques.

La Robòtica Educativa és transversal i interdisciplinària perquè abasta diferents àrees del currículum. Així, amb continguts ben estructurats, es poden treballar continguts de ciències, tecnologia, enginyeria (construcció) i matemàtica, de l’àmbit de les STEM (sigles en anglès de Science, Technology, Engineering, Mathematics), així com àrees de llengua i, també, el plurilingüisme.

Desenvolupar les capacitats creatives i d’organització, fomentar el treball en grup, promoure la necessitat d’experimentar, de descobrir noves habilitats i l’interès per investigar són alguns dels objectius de la robòtica educativa, fent especial èmfasi en aspectes com:

  • Treball en equip, aprenent que, generalment, les solucions als reptes trobades en grup solen ser millors, més efectives, que les solucions pensades individualment.
  • Lideratge, en fer que l’alumne, al veure’s capaç de resoldre reptes cada vegada més complexos, tingui la confiança en si mateix necessària per ser capdavantera en el futur.
  • Aprenentatge a partir dels errors. S’aprèn també a com manejar el sentiment de frustració que suposa plantejar solucions errònies. L’error forma part del procés d’aprenentatge, perquè conèixer les solucions errònies aporta informació molt valuosa per no cometre els errors en futurs reptes.
  • Autonomia i emprenedoria. Es fomenta en els nens la llibertat de provar els seus límits i de dominar les seves pors a l’hora d’iniciar un repte nou. Aprendre fent, desenvolupar aptituds i habilitats útils per crear, innovar i pensar de forma autònoma.
  • Aprendre jugant. La robòtica implica un component lúdic, intrínsec a la construcció de models i a la discussió de les millors solucions amb altres alumnes. Aquest component lúdic fa que sigui una activitat ideal des del punt de vista dels infants.

Més informació:

https://serveiseducatius.xtec.cat/noguera/robotica-educativa/ https://www.juguetronica.com/blog/que-es-la-robotica-educativa-y-por-que-nos-gusta-tanto/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s